Home

 

 Bestrijding van de eikenprocessierups

 

De meest effectieve bestrijding is om in het voorjaar preventief te spuiten met een biologisch preparaat om te voorkomen dat de eikenprocessierups zich snel drastisch vermeerdert.

 

Hoewel processierupsbestrijding specialistenwerk is krijgen we steeds meer vragen van mensen hoe zij zelf aan de slag kunnen om de eikenprocessierups te bestrijden.

- Een van de manieren is het beïnvloeden van de ontwikkeling van de eikenprocessierups op het terrein door het plaatsen van zogenoemde feromeenvallen. Lees verder...

- Is de eikenprocessierups eenmaal aanwezig in uw eikenboom dan kunt u kiezen voor het laten verwijderen van de nesten of een Doe Het Zelf-pakket aan te vragen om zelf nesten te verwijderen.

 

 Verwijderen van nesten 

 

Niet eerder van onze diensten gebruik gemaakt en toch nesten of restanten die U graag verwijdert wilt hebben?

 

We zijn weer gestart met het verwijderen van nesten en restanten door deze weg te plukken. Gezien het werken op grote hoogte, het gebruik van beschermende kleding en extra mankracht blijft dit een duurdere optie dan preventief bestrijden, bovendien kunnen nesten boven de 8 meter door ons niet verwijderd worden.

Wij adviseren en ondersteunen u graag. Prijsindicatie: vanaf € 125,00 afhankelijk van de reisafstand en het aantal te verwijderen nesten en bomen.

Indien U een vrijblijvende prijsopgave wenst kunt U dit kenbaar maken door het contactformulier aan ons toe te zenden. Vermeldt ook even het aantal bomen en nesten.

 

Voor de handige doe-het-zelver is er nu ook een Doe Het Zelf-pakket beschikbaar om nesten en restanten te verwijderen, klik hier voor meer informatie...  

 

 Preventieve bestrijding 

 

De eikenprocessierups is te bestrijden met een biologisch bestrijdingsmiddel.

Het middel kan in het voorjaar (maanden april-mei) op het blad van de bomen gespoten worden. Een rups die van het blad eet wordt geïnfecteerd met een bacterie. Het beestje stopt daardoor met eten en gaat binnen twee tot vijf dagen dood. Hoe kleiner de rups is hoe effectiever het middel. De producent van het biologische middel garandeert dat het middel onschadelijk is voor de natuurlijke vijanden van de rups.

 

Met het bestrijden van de eikenprocessierups kan dus het beste al in het voorjaar gestart worden. Zodra de bladeren aan de bomen komen kunt u beginnen met het preventief behandelen van de bomen. Hierdoor zult u in de zomermaanden vrijwel geen overlast ervaren.

 

Pro6 Rupsbestrijding is gespecialiseerd in kleinschalige bestrijding op moeilijk toegankelijke plaatsen.

Het inschakelen van een groot bedrijf kost u al snel enkele honderden euro´s. 

Wij adviseren en ondersteunen u tegen een laag tarief. Prijsindicatie: vanaf € 75,00 afhankelijk van de reisafstand en het aantal te behandelen bomen.

 

Wilt U de overlast tot een minimum beperken schrijf dan nu reeds in, dan bent u straks verzekerd van een tijdige bestrijding. Klik hier om u nu reeds vrijblijvend aan te melden.

 

In het geval dat bestrijding plaats dient te vinden in een particuliere tuin verklaart opdrachtgever door het geven van de opdracht tot bestrijden van de eikenprocessierups d.m.v. verneveling van het biologisch bestrijdingsmiddel XenTari WG dat zijn tuin vanaf het verstrekken van de opdracht tot 24 uur na de bestrijding vrij en openbaar toegankelijk is voor eenieder en aangeduid kan worden als openbaar groen.   

 

 Garantieregeling 

 

Wij bieden garantie op onze werkzaamheden onder de volgende voorwaarden:

De factuur is voldaan binnen de betalingstermijn van 14 dagen.

Al uw eikenbomen zijn op hetzelfde moment en uiterlijk op 23 mei door ons behandeld.

Er heeft zich geen tweede cyclus van rupsen gevormd in hetzelfde jaar.

De garantieregeling bevat de volgende stappen:

1. Behandeling wordt herhaald.

2. Ontstane nesten worden tot een hoogte van maximaal 8 meter verwijderd.

3. We komen slechts eenmaal nesten verwijderen.

 

Home